Abreviatures

    LLOCS

Am

Amer (la Selva) 

Bar 

Comarques de Barcelona 

Ca 

Capmany (Alt Empordà) 

Cas 

Castelló 

Eiv 

Eivissa 

Gir 

Comarques de Girona 

Mall 

Mallorca 

Men 

Menorca 

Nord 

Catalunya Nord 

Prin 

Principat de Catalunya

Val

País Valencià

 

    MITJANS DE COMUNICACIÓ

Avui

Diari 

C33 

Canal de televisió 

CI 

Emissora de ràdio 

CR 

Emissora de ràdio 

Diari Barcelona 

Diari de Barcelona 

Mirall

Revista 

Presència 

Revista 

Temps 

Revista 

TV2 

Canal de televisió 

TV3 

Canal de televisió 

Zèfir 

Llista de distribució per Internet