Llibres

Adagiona
Mestre Nadal a la ciutat d'Adagiona - Antoni Llull - 1998

Albastesa
Un matí a Albastesa - Josep Espunyes - 1983

Albellons
Albellons de la memòria - Gabriel Florit - Moll - Palma, 1998

Barruguet
Rondalles des barruguet – Iolanda Bonet - Mediterrània - Eivissa, 1999

Bruixat
Bruixat per la llengua – Antoni Llull - Publicacions de Sa Nostra - Mallorca, 2001

Contalles
Contalles del Port – Vicent Pellicer - Cossetània Edicions - Valls, 2000

Cotlliure
Dites recollides per un pescador de Cotlliure

Diccionari d'expressions lingüístiques
Recollides de les Rondaies Mallorquines d'En Jordi des Racó - Antoni Llull Marí - Editorial Moll -Mallorca

Dites, locucions i frases fetes de Tresponts avall
Josep Espunyes - Garsineu Edicions - Tremp, 2006

En Calçons
Josep Espunyes - El Llamp - Barcelona, 1984

Fets
Fets històrics i anècdotes del passat de Menorca - Cristòfol Capó - Documenta Balear -Mallorca, 2006

Folklore Andorrà
Estudi del folklore andorrà en el seu context - Carme Oriol i Carazo

La cara oculta
La cara oculta de la lluna - Pasqual Mas - Bromera - 2001

Llibre
Un llibre. No en concretem el nom perquè n'hem tret poques dades

Moixonies
Jocs i moixonies - Dolors Estrades - Edicions Documenta Balear - 2003

Nous escrits
Nous escrits d'un pagès - Melcior Nicolau - Documenta Balear - Mallorca, 2004

Trabucs
Trabucs i pedrenyals - Josep Espunyes -Garsineu Edicions - Tremp, 2003

Vagons robats
Joan-Lluís Lluís - la Magrana - Barcelona, 1995 - Catalunya Nord