Els articles

1. L’article personal

L’article personal és propi del registre col·loquial. Per tant l’ús de l’article davant de noms de personatges històrics o famosos no és recomanable si no hi ha la intenció de fer familiars aquests tipus de noms. Ex: He vist la L1uïsa. En Carles no m’ha dit res (registre col·loquial). M’agrada la puntura de Velàzquez (no d’en Velàzquez).

En extenses zones centrals del valencià no es fa servir l’article personal ni en el parlar col·loquial. Ex: Miquel va aprovar totes les assignatures. A les Balears, contràriament, hi ha la tendència de fer servir l’article personal (en, na) en tots els casos. Ex: Segueixo els consells d’en Fabra (aquesta frase, dita per algú del Principat, no es considera incorrecta, indica familiaritat sense menyspreu, puix que moltes vegades aquesta familiaritat és corol·lari de la fama).

2. Amb els noms deis dies de la setmana

Quan parlem dels dies de la setmana compresos en la setmana anterior o posterior al dia de referència, és a dir, usats adverbialment, aquests dies no duen article. Ex: Divendres acabarem la feina. Dimarts no vaig mirar la pel·lícula. Ara bé, és correcte l’article quan ens referim a un fet que té lloc el mateix dia de cada setmana. Ex: Aquest restaurant tanca el dimarts (= cada dimarts). El divendres es el dia que tenim menys feina.

També és correcte l’article quan adjuntem al dia de la setmana algun determinatiu. Ex: Es va presentar el dijous passat. Es presentarà el proper dissabte.

3. Davant mes, any i davant el nom de les estacions

Cal fer servir normalment l’article davant els noms de mes, davant l’any i davant el nom de les estacions. Ex: El curs s’acaba al juny. Vaig anar a viure a Badalona el 1988. Ens tornarem a trobar a l’estiu.

Quan es dóna una data completa només hi va el primer article. Ex: El 1972... El 24 de juny de 1972.

4. Els jocs i els esports

Generalment no s’usa l’article en els complements del verb jugar davant dels noms de jocs. Ex: Cada dissabte jugo a cartes (no a les cartes). Juguem a futbol (no al futbol). Se la van jugar a daus. Hem passat l’estona jugant a rugbi (no al rugbi). Jugàvem a indis. Hem anat a toros. Però és correcte Jugar a la manilla.

En canvi, els jocs d’atzar s’introdueixen necessàriament amb l’article: jugar a la loteria, jugar a les travesses, jugar a la ruleta, a la borsa, etc.

5. Davant de l’edat de les persones

En aquest cas, la presència o l’absència de l’article resulta difícil de determinar, perquè la normativa gramatical no s’hi pronuncia explícitament. S’admeten, per exemple, les dues frases següents: A setanta anys encara camina dues hores cada dia i Als setanta anys encara camina dues hores cada dia. Si tenim en compte el llenguatge oral, veiem que a Girona no se sol fer afegir l’article a la preposició a en frases com aquesta, a València no es prescindeix mai de l’article i a Menorca, la gent gran no sol usar l’article, però el jovent sí. Nosaltres, fixant-nos en exemples antics i seguint també el criteri de Ruaix, creiem que la forma més encertada és la que prescindeix de l’article davant de les persones, és a dir: A quinze anys ha guanyat el prestigiós torneig (millor que als quinze anys). L’avi va morir a vuitanta-dos anys (millor que als vuitanta-dos anys). A partir de catorze anys... (millor que A partir dels catorze anys...).

6. Ús de l’article en frases que presenten dubtes

Sovint ens trobem que en escriure frases tenim el dubte de si cal posar-hi o no l’article definit. Recordem que l’article definit és l’element que precedeix el substantiu per indicar que aquest expressa una cosa determinada, no qualsevol cosa. De vegades no hi ha una normativa concreta que ens pugui orientar o no la sabem trobar. Posem-ne uns quants exemples.

A.Expressions

Incorrecta: —Aquesta és la guanyadora —L’enhorabona!

Correcta: —Aquesta és la guanyadora —Enhorabona! (també correcta Et dono l’enhorabona)

B. Hora

Incorrectes: El noi ha tornat a la mitja nit. Als vint-i-quatre minuts de la segona part, l’Ontinyent... La rifa es farà a la mitja part.

Correctes: El noi ha tornat a mitjanit. Al minut vint-i-quatre de la segona part, l’Ontinyent... La rifa es farà a mitja part.

C. Lloc

Incorrectes: Ha parlat per la televisió. Separeu el cos del terra (fan flexions). Hi ha un jugador al terra. A la classe no s’ha de cridar. Sortíem del col·legi. El Figueres jugarà a la tercera divisió. Vaig a comprar a la plaça (al mercat). Quan puc, me’n vaig a la muntanya (és correcte si parlem d’una muntanya determinada).

Correctes: Ha parlat per televisió. Separeu el cos de terra. Hi ha un jugador a terra. A classe no s’ha de cridar. Sortíem de col·legi. El Figueres jugarà a tercera divisió. Vaig a comprar a plaça (al mercat). El senyor va caure a terra. Quan puc me’n vaig a muntanya.

També correctes: Hi ha un jugador al terra de la pista. A la classe de dibuix no s’ha de cridar (ara ens referim a aquesta classe). El nen mostra bon comportament a la classe de matemàtiques. Sortíem del col·legi Verd. El Figueres jugarà a la tercera divisió catalana. Vaig a comprar a la plaça (en una botiga de la plaça).

D. Manera

Incorrecta: Han anat del bracet.

Correcta: Han anat de bracet.

E. Quantitat

Incorrecta: El nombre de colles s’eleva fins a les trenta-cinc.

Correcta: El nombre de colles s’eleva fins a trenta-cinc (i encara millor Hi ha trenta-cinc colles).

F. Objecte directe

Incorrecta: El client sempre té la raó.

Correcta: El client sempre té raó.

També correcta: La raó, aquesta vegada, és seva.

G. Ordre

Incorrecta: Ha arribat el primer (si vol dir Ha estat el primer d’arribar).

Correcta: Ha arribat primer.

També correcta: Ha arribat el primer (i ara en vénen més).

H. Vehicle

Incorrecta: Arribaran amb el tren.

Correcta: Arribaran amb tren.

També correctes: Arribaran amb el tren de les vuit. Arribaran amb el cotxe (el seu). Arribaran amb cotxe.