Q

QUADRAR 1 afrontar, autoritari, discutir, enutjar-se, manar, obligar, protestar No acceptar les ordres d’un altre; fer una acció forta, algú, per imposar la seva autoritat (Men-Mall). | SIN: Enfadar, discutir, formalitzar, imposar; enfrontar-se, plantar cara. || Ex: L’altre dia em vaig haver de quadrar a la classe de vuitè (no volien creure). El pare el vol fer anar a dormir d’hora i l’altre se li quadra (discuteixen). El fill s’ha quadrat (Mall).

QUADRE baralla, desgràcia, dificultat, espectacle, malestar, situació, trist Situació trista, dolorosa, dramàtica (Men-Mall). | SIN: Daltabaix, espectacle, drama, tragèdia, panorama. || Ex: Quin panorama en aquella casa! (hi ha malalts i pobresa). Es varen barallar una colla de torrats, quin quadre! Vaja quin quadre, la mare morta, el nin malalt...! (Mall)

QUADRÓ mida, peça, terreny Peça de terra que no és gaire gran. | SIN: (Quartó, fanecada Val). || Ex: Aquells quadrons que hi ha anant a Sant Climent, ja ningú no els treballa. He heretat sis fanecades i un quartó (Val).

QUALSEVOL 1 hom, objecte, proporcionar, quelcom, tothom Una cosa o una persona, sense especificar què és o de qui es tracta (Val-Men-Mall). | SIN: Tothom, quelcom, quesque-sia (Men). || Ex: Això pot passar a qualsevol (a tothom). Posa’m qualsevol cosa i després ja canviaràs. Dóna’m, per berenar, quesque-sia (P. Melis Men). 2 broma, categoria, important, ordinari, persona, política Persona o cosa que es consideren de poca importància (Val-Men-Mall). | SIN: Vulgar, irrellevant, insignificant (Val). || Ex: No és un polític qualsevol -TV3- No és una broma qualsevol (és greu) -Avui-.

QUAN 2 durada, preguntar, quan, temps (*) (d) En un moment determinat (con** a Ca; també a Mall) (Val). | SIN: En quin moment. || Ex: Quan vindràs? Quan acabaran els paletes? Sopàvem a la fresca, quan era estiu (Val). Quan el nadó plora, la mare es posa nerviosa (Val).

QUANT brutícia, molt, núvol, quantitat Serveix per parlar de quelcom, quan n’hi ha molt (a Ca es diu con-conta) (a l’Alcoià i en altres zones meridionals, “molt” ha adoptat un valor interrogatiu Val) (Val-Men-Mall). | SIN: Molt, nombrós. || Ex: Quanta brutícia en aquesta escala! Quanta gent ha pres mal, en aquestes escales mecàniques (molta gent). Molt val el cotxe que t’has comprat? (= quant; Val) Molt t’ha dit que guanya al mes? (Val) Quants de núvols! (Mall).

QUASI 1 faltar, força, molt, quantitat, quasi, sempre Que falta poc; que ocorre gairebé sempre (Men-Mall). | SIN: Gairebé, no del tot, per poc, boni (Men). || Ex: La garrafa és quasi plena. Ell quasi sempre berena. El malalt és boni mort (P. Melis Men). 2 escollir, feina, preferència, quasi Que sembla que seria millor fer una cosa d’una altra manera (Mall). | SIN: Preferir, estimar-se més. || Ex: Jo quasi que portaria el matalàs aquí i no el cotxe allà (val més moure el matalàs que el cotxe, abans de carregar-lo).

QUATRE diners, escassetat, expressar, habitatge, moble, poc, quantitat Unes quantes coses; una petita quantitat de diners (Val-Men-Mall). | SIN: Poc, escàs, una mica, un petit nombre de. || Ex: Tenim quatre cèntims estalviats. El capità ens va dir quatre paraules. Amb quatre mobles vells vaig tenir un bon pis (Mall).

QUEC -A 3 defecte, expressar, veu Persona a qui costa d’articular els sons perquè té un defecte a la parla (queco* a Ca i a Am). | SIN: Tartamut, balbucient, (farfallós, botijósVal). || Ex: El meu avi era quec. Parla a poc a poc. Sembles queca! El meu amic és un poc botijós (Val).

QUEDAR 1 aprofitar, deixar, desconfiar, expressió, feina, fer, lloc, mandra, menjar, política, quedar, sobrar, sortir Restar quelcom, oblidat o per fer, en un lloc (Men-Mall). | SIN: Oblidar, sobrar, continuar. || Ex: L’enciam quedarà, menja’n (en sobrarà). Ens ha quedat el vi (no l’hem agafat). En no trobar-se bé ell, la feina ha quedat (o ha quedat per fer). Si munten el llit a dalt, ja s’hi quedarà (no el trauran, per mandra). Que s’hi quedin, els papers, a terra! Tornarà a quedar en Mateu, de batlle (ja n’és). Am -Si no m’ho vols ensenyar, queda-t’ho! (no m’ho ensenyis) Si no m’ho vols dir queda-t'ho! 2 memòria, quedar, recordar (*) Romandre el record d’una cosa (Men-Mall). | SIN: Restar, recordar, guardar. || Ex: El que més em va quedar, quan varen venir els parents de Suïssa, va ser el cotxe (allò que recordo més). 3 acord, amistat, decidir, expressió, negació, relació, tracte Arribar a un acord (Men-Mall). | SIN: Acordar, decidir, determinar, convenir. || Ex: A -Demà vindré. B -Doncs quedem així. Amb qui has quedat per sopar? -TV3-. C -Abans es vivia més bé! D -Quedem així (= no tinc ganes de discutir; talla la conversa). 4 ajudar, amistat, deixar, fer, llei, relació (*) Deixar de fer quelcom. | SIN: No atrevir-se, no aventurar-se, no fer. ||Ex: A -Quan no tingui canvi te’n demanaré. B -No quedis pas mai (ja ho pots fer). El volia denunciar i vaig quedar pel seu pare (és amic del pare). C -Aquell aparcament és lluny de casa. D -Per això quedo de comprar-lo.

QUEFAREMS discussió, malestar, mania, patiment, preocupació, tema (*) Qüestions que preocupen molt o que porten malestar a una persona. | SIN: Maldecaps, tràfecs, vectigals (Val). || Ex: En Jonàs té uns quefarems amb la seva filla! (fa estona que discuteixen). No tinguis aquests quefarems amb l’ordinador: ja el farem adobar (no en parlis tant).

QUEIXALADA 4 menjar, poc, tros Petita porció de menjar (Men). | SIN: (Mos, bocí, mossec, mossegada Mall). || Ex: Menjaré una queixalada per esperar l’àpat. He menjat una queixalada de pa amb formatge per trencar el cuc (per matar el cuc a Barna).

QUEIXAR-SE cop, cos, manar, patiment, queixar-se, salut Dir, una persona, que una part del cos li fa mal o que alguna cosa no li va prou a l’hora (Val-Men-Mall). | SIN: Doldre’s, exclamar-se, plànyer-se, lamentar-se. || Ex: El nen es queixa d’un cop a la cama. A -Tu sempre manes. B -Sí, queixa’t! (no és veritat).

QUEIXÓS -OSA caràcter, desagraït, gemegaire, persona, trist (*) Persona que es queixa sovint i per poca cosa (Men-Mall). | SIN: Bleda, fleuma, figaflor, (gemegaire o gemecaire, renegó Val). || Ex: En Candi no està mai content: és queixós d’ell mateix. No vull que vegem més les notícies sopant, renegó! (s’enutja del que diuen i no para de respondre-hi Val). Està queixós perquè els fills no el van a veure (Mall).

QUELCOM algun, quelcom, preguntar Una cosa que algú ha fet, necessita, vol, etc. (a Ca es fa servir molt la forma dialectal colcom) (se sol dir colque cosa, qualca cosa Men) (Mall). | SIN: Alguna cosa. || Ex: A -On és l’Andreu? B -Que el vols per quelcom? Deus haver fet quelcom que no li ha agradat. Si dissabte veniu a dinar, comprarem quelcom. C -On és la mare? D -Allà que renta els plats. Li vols quelcom? C -No, dóna-li records!

QÜESTIÓ 1 afer, conversa, reunió Tema que convé discutir o arranjar (Val-Men). | SIN: Assumpte, problema, afer. || Ex: Ens vàrem trobar ahir al vespre perquè teníem una qüestió. 2 conflicte, discussió, feina, llei Discussió, gen. entre veïns o amics (Val-Men-Mall). | SIN: Renyina, plet, disputa, litigi, agafada, raons. || Ex: Tenim una qüestió amb els veïns (un plet per una finestra). La teva mare sempre té qüestions amb les veïnes; n’hi ha un fart! (és estranya; s’han discutit per uns estenedors de roba). Han tingut raons amb l’amo.

QUICO -A 5 antiquat, arranjar, elegància, gust, maquillar-se, moda, roba, vestir Persona que va vestida amb roba passada de moda, o que duu la roba, el pentinat o una altra cosa amb poc gust (Men). | SIN: Antic, antiquat, carrincló, (xurro -eren els qui parlaven castellà i té el sentit de “mal gust”-, coent -i el femení incorrecte, però molt freqüentcoenta”- Val). || Ex: La trobo quica amb aquesta faldilla. Aquesta nena, la seva mare la fa anar quica amb aquest vestit i aquestes trenes! Quina falda més coent! (Val). No et pintes com una xurra! (Val).

QUILLAR-SE adornar, arranjar, elegància, maquillar-se, vestir Vestir-se bé, maquillar-se o fer les altres coses per tal de fer goig (sovint sentim quitllar-se** a Ca). | SIN: Empolainar-se, mudar-se, abillar-se, vestir-se, endiumenjar-se, (empindongar-se, enflocar-se –abillar-se molt- Val). || Ex: Veiam si et quilles un xic. Em vaig a quillar. Li agrada anar ben quillada. Entre dutxar-me i empindongar-me, necessite una hora (Val). Ara les falleres s’enfloquen molt el dia de l’ofrena (Val).

QUIN -A barra, escollir, exclamació, feina, molt, preguntar, quantitat Mot que introdueix interrogacions o exclamacions i va immediatament davant d’un substantiu o bé sol, si aquest és elidit, en oracions interrogatives (Val-Men-Mall). SIN: Que. || Ex: Quina feinada amb tots aquests exàmens per corregir! Quina barra que té aquell home! Quin t’estimes més?

QUINA brutícia, color, senyal, superfície, taca, tros (**) Clapa d’un color o d’un to diferents dels de la resta d’una superfície. | SIN: Taca, senyal, marca. || Ex: Si rentes els vidres quan fa sol, sempre hi queden quines (es veu el vidre poc transparent).

QUINCALLA material, objecte, preu, qualitat Joies o altres objectes de metall baix, de poc cost (Val-Men). | SIN: Bijuteria. || Ex: A –Ahir em varen fer un regal. B –Què és? A –Unes arracades de quincalla.

QUINZENADA dia, mida, quantitat, temps Aproximadament quinze dies (Men). | SIN: Quinzena (Val-Mall). || Ex: Ha fet una quinzenada de molta calor.

QUIQUIRIQUIC 6 planta Flor vermella molt comuna als camps i marges al mes de maig (quicquiriquic* a Ca i a Am). | SIN: Rosella, gallaret, badabadoc, paparota, babol (Val). || Ex: Els camps plens de quiquiriquics m’enarten.

QUIRC -A lent, malalt, moviment, persona, rígid, vell (**) Persona de moviments lents, que va encarcarada, perquè és vella, està malalta o per una altra causa. | SIN: Carronya, caduc, decrèpit, xacrós. || Ex: He vist la Mercè molt quirca.

QUISCAR canviar, cridar, entendre, espectacle, gust, música, veu, xisclar (**) Fer, algú, crits que costen d’entendre. | SIN: Xisclar, esgaripar, bramar (Val), fer quiscos (Men). || Ex: A -T’agrada com canten, els de l’òpera? B -No és pas cantar això: és quiscar. No els entens mai de res! Quan els adolescents canvien la veu, fan quiscos (Men).

QUISQUET animal, crit, intensitat, soroll, veu, xisclar (*) (d) Crit molt agut. | SIN: Xisclet, xiscle, esgarip, escarcany, esgüell, aliret, gisc (Mall). || Ex: Vaig veure una llebre i la vaig poder agafar, era una mitja llebre; feia uns quisquets com una criatura. ...esclatà en manballetes, giscos, siulos i cridadissa (S. Galmés Mall).

QUITXAR força, mà, peu, pitjar (*) Fer força amb la mà, amb una eina o amb quelcom més. | SIN: Pitjar, prémer, atapeir, ataconar, atacar. || Ex: Has de quitxar la saca amb el peu perquè hi càpiguen més cols. No quitxis tant el paper amb el llapis, que faràs més bona lletra. Per parar la màquina de rentar quitxa el botó de la dreta.

QUOTA diners, espectacle, joc, negoci, pagar, quantitat, soci Quantitat que paguen, periòdicament, els membres d’una associació (Val-Men-Mall). | SIN: Aportació, derrama, participació. || Ex: Han tornat a apujar la quota del futbol.