Volum 2

Segon volum

En aquest segon volum mirarem de posar-hi uns quants milers de locucions, frases fetes, dites i altres maneres de dir. Vam endegar aquesta feina ja fa anys i encara en durarà uns quants més.

Procurem que el nostre recull contingui entrades de tots els indrets de parla catalana. Evidentment, trobar un equilibri en el nombre d'entrades és difícil. Sempre hi haurà més entrades dels llocs on hi ha companys que ens ajuden directament que dels altres, però procurem que tothom hi sigui ben representat.

Aquesta obra conté entrades correctes i entrades que no ho són. A cada frase correcta procurem afegir-hi uns sinònims i uns exemples d'ús, tal com els hem sentits o llegits. A les entrades incorrectes hi fem constar com es poden dir de manera acceptable; a més a més els hi posem un asterisc o dos, segons si són més o menys barroeres.

Hem aplegat la majoria de les frases fetes escoltant converses. Altres provenen de llibres, revistes, ràdios, televisions, discos, etc., d'arreu del país.

És evident que ens podem equivocar, nosaltres i tothom, perquè, a més de les nostres limitacions, una llengua és un tema que es mou i evoluciona. Tanmateix, l'aportació d'un grup de persones que han estudiat cadascun dels ítems, pensem que té un pes.

Sempre procurem orientar el lector i, si pot ser, estalviar-li feina. Efectivament, tots estem molt enfeinats i no podem pas, a l'hora de parlar o d'escriure, posar-nos a investigar sobre la bona o la mala qualitat de les frases que volem usar. Els nostre grup ja ho ha fet, ja ho ha pensat i així el lector sap de seguida quin és el nostre parer sobre cada tema.

Naturalment, si ens adonem, o ens fan adonar, que anem errats en una qüestió, la modifiquem. En aquest aspecte, ens ajudareu molt a millorar si ens feu arribar les vostres opinions fonamentades.

Preteníem aquí, igual que al primer volum, posar-hi un índex que ens portés a cadascuna de les entrades del diccionari per diferents camins. Després de moltes hores de feina hi hem renunciat. És tan gran l'obra i tan petit l'equip que no ho podem fer.

Esperem que aquest treball sigui de profit a totes les persones que s'interessen pel bon ús d'aquesta llengua.

L'equip del diccionari